Tjänster

Tjänster

Bouppteckningar
När någon avlider måste en bouppteckning göras. Den ska registreras hos Skatteverket inom 4 mån efter dödsfallet. Av bouppteckningen skall framgå släktförhållande, tillgångar och skulder.

Förvaltning
Efter dödsfallet spärras den avlidnes bankkonto. Vill Du slippa stå i kö på banken, finns det många dödsbodelägare eller bor Du på annan ort. Överlåt åt oss att sköta förvaltningen.

Arvskifte
Är det flera arvtagare i ett dödsbo gör man ett skifte i form av en skriftlig överenskommelse mellan delägarna.

Testamenten
Har du önskemål om hur Dina tillgångar skall fördelas efter Din bortgång? Kom in och tala med oss.

Kontakta oss